Oferta sprzedaży nr 039

Treść ogłoszenia: Syndyk masy upadłości Tomasza Urbańskiego, Sygn. akt VII GUp 35/19, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wierzytelności (kaucje gwarancyjne) o łącznej wartości nominalnej 106 184,48 zł.

Cena minimalna 5 000,00 zł.

Termin składania ofert 04 maja 2021r.


Załączniki:
- Regulamin przetargu,
- Formularz ofertowy,
- Wykaz wierzytelności.